Per 1 januari 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt:

Joke de Vriesvoorzitter
Aldert Dijksecretaris
Ferdy Dikpenningmeester
Eva Stambestuurslid
Wim Oosterhuisbestuurslid