Het Meppeler Muziekfestival is een tweedaags gratis toegankelijk festival dat plaatsvindt op diverse locaties in de binnenstad van Meppel. Het festival wordt om de twee jaar gehouden.
Tijdens het Meppeler Muziekfestival vinden op twee binnenlocaties (Grote kerk en Samenstroom) en een buitenpodium (Wheem) in de binnenstad van Meppel een groot aantal optredens plaats. Deze optredens worden verzorgd door in totaal circa 900 deelnemers. Het doel van het Meppeler Muziekfestival is het bieden van mogelijkheden om het grote publiek in aanraking te laten komen met verschillende vormen van (amateur)muziekbeoefening. Daarnaast wordt een podium geboden aan beoefenaars van (amateur)muziek. Ook wordt getracht de samenwerking op het gebied van muziekbeoefening tussen diverse muziekgezelschappen te versterken. Door deze samenwerking van diverse muziekgezelschappen en stijlen te faciliteren, ontstaat verbreding van het aanbod en kan kennisontwikkeling van de deelnemers plaatsvinden. Het Meppeler Muziekfestival is hiermee – vanwege het brede aanbod van (amateur)kunstbeoefening – onderscheidend ten opzichte van andere evenementen.

Alle optredens zijn voor het publiek gratis toegankelijk. Dit uitgangspunt maakt het muziekfestival laagdrempelig.

Samenwerkingsvormen

Tijdens het festival wordt vaak samengewerkt met de stichting Stedenband Meppel-Most. Al gedurende enkele jaren nemen muziekgezelschappen uit Most, de Tsjechische partnerstad van Meppel, deel aan het Meppeler Muziekfestival.