Het Meppeler Kerstconcert wordt sinds 2005 georganiseerd onder auspiciën van de stichting Meppeler Muziekfestival. Het is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen enkele Meppeler verenigingen.

In 1999 onderzochten vertegenwoordigers van de chr. muziekvereniging De Bazuin, het Meppeler Mannenkoor en de chr. gem. zangvereniging Immanuël de mogelijkheid een gezamenlijk kerstconcert te organiseren. Voornaamste reden was dat deze verenigingen de behoefte hadden rond Kerst een concert te organiseren, maar dat de organisatie van afzonderlijke concerten door de verschillende verenigingen zou leiden tot verbrokkeling en wellicht ook tot teveel van hetzelfde. De verenigingen “vissen immers in dezelfde vijver” en hebben bovendien soms vaak moeite het publiek een afwisselend en avondvullend programma te bieden. In datzelfde jaar werd het eerste Meppeler Kerstconcert georganiseerd, waarbij de drie verenigingen elk hun inbreng in het programma hadden.

Besloten werd het Meppeler Kerstconcert vervolgens jaarlijks te laten plaatsvinden, waarbij verschillende Meppeler koren elkaar zouden afwisselen. De Bazuin, als enige muziekvereniging in de stadskern Meppel, verzorgde vrijwel ieder jaar een deel van het programma. Jaarlijks nodigt het stichtingsbestuur enkele Meppeler verenigingen uit het concert te verzorgen, zodat de samenstelling – en daarmee de inhoud – van jaar tot jaar verschilt. Veel verenigingen en ensembles hebben in de loop der jaren hun medewerking aan het Meppeler Kerstconcert verleend.

Het Meppeler Kerstconcert vindt traditioneel plaats op de laatste zaterdag voor kerst, in 2023 (op zaterdag 23 december) alweer voor de 23e keer. Voor data in de jaren 2024 en verder klik hier.