Sinds 2005 ligt de organisatie van het Meppeler Kerstconcert bij de stichting Meppeler Muziekfestival. Jaarlijks nodigt het stichtingsbestuur enkele Meppeler verenigingen uit het concert te verzorgen, zodat de invulling van jaar tot jaar verschilt. Veel verenigingen en ensembles hebben in de loop der jaren hun medewerking aan het Meppeler Kerstconcert verleend.

Het Meppeler Kerstconcert is niet persé een christelijk concert. Verenigingen van christelijke of niet-christelijke signatuur kunnen worden uitgenodigd het Meppeler Kerstconcert te verzorgen. Vanzelfsprekend wordt de keuze van de uit te voeren werken wel aangepast aan Kerst. Ook hoeft het Meppeler Kerstconcert niet beslist een klassiek concert te zijn. Het moet een breed publiek aanspreken.

Het stichtingsbestuur tracht het Meppeler Kerstconcert zo laagdrempelig mogelijk te houden, onder andere door een zo laag mogelijke toegangsprijs te hanteren. Kinderen t/m 12 jaar hebben zelfs gratis toegang, mits zij worden begeleid door een betalende volwassene.