Bestelformulier kaarten JP 2018

 
  • Wij vragen uw IBAN-nummer omdat kaarten soms op een andere naam besteld worden dan de tenaamstelling van het rekeningnummer. Op deze manier kunnen wij bij twijfel een bestelling traceren.
  • Maak het verschuldigde bedrag (aantal kaarten x € 20,-) over op rekening NL08RABO 0101 8872 56 t.n.v. stichting Meppeler Muziekfestival o.v.v. "kaarten JP 2018".
 

Controle