Bart van den Doldervoorzittertot 1 jan 2019, daarna adviseur
Joke de Vriesvoorzittervanaf 1 jan 2019
Bernd van den Doldersecretaristot 1 sept 2018
daarna bestuurslid tot 1 jan 2019
Aldert Dijksecretarisvanaf 1 sept 2018
Ferdy Dikpenningmeester
Wilma van den Dolderbestuurslidtot 1 juli 2019
Eva Stambestuurslid
Wim Oosterhuisbestuurslid
Erik Bartenbestuurslid