• Maak het verschuldigde bedrag (aantal kaarten voor personen van 13 jaar en ouder x € 10,-) over op rekening NL08RABO 0101 8872 56 t.n.v. stichting Meppeler Muziekfestival o.v.v. "kaarten MKC 2018".
 

Ik ben geen robot